מאמרים

חקיקה בכנסת לשינוי מערכות הרגולציה כפתרון למשבר החברתי - חלק 2

אלו ניסו להצביע על הכשלים שהתעצמו בשנים האחרונות במסגרות החוקים שהנהיגו בשנים האחרונות ממשלות ישראל. מעבר לכל ספק, כך הסיקו, קיים כשל בהבנה כיצד נמנעה תחרות בריאה של כוחות השוק וכיצד בעלי השליטה של חברות בארץ נהנו משוק לא תחרותי. זאת ועוד, כיצד בעלי השליטה והטייקונים הגדולים החזיקו בידם שליטה על נכסים פיננסים ונכסים ריאלים כאחד ואין פוצה פה ומצפצף. ההשערות רבות, אולם מה שנהוג לומר במסדרונות הוא שלחץ מצד בעלי השליטה על חברי כנסת דרך לוביסטים שונים או אף בידי בעלי השליטה בעצמם הנהיגה מדיניות חוקתית שתניב בסופו של דבר בדרכים לכאורה חוקיות לגמרי קו מדיני כלכלי שיוכל להיטיב עם בעלי השליטה.

מנגד, האיטמות הביוקרטית הקיימת במשרדי הממשלה השונים לא זכתה לביקורת מקיפה. וכל עוד אף אחד לא צרח על כך אין מי שיושיע. עד שלא עלתה שוועת בני העם לא היה מי שיבקר את החוקים הנהוגים במשרדי הממשלה בכלל ומנהל מקרקעי ישראל בפרט. הטרוניה הייתה שחוסר מערכת ביקורתית שתבדוק מפעם לפעם את הזילות שנוקטים משרדי הממשלה כלפי הציבור החלש נטול שליטה הוא דבר שיש להכות חטא עליו. אולם מה בכך שנכה חטא אם לא שנלמד לקח. לקח זה יוכל להיות מיושם רק במקרה של חקיקה מתקנת נגד כלכלה ריכוזית, נגד מחנק בהליכי ביוקרטיה של מנהל מקרקעי ישראל ונגד ביוקרטיה קשוחה של יבואנים ויצואנים.

חזרה לחלק ראשון