מאמרים

חקיקה בכנסת לשינוי מערכות הרגולציה כפתרון למשבר החברתי

חלק לא מבוטל מממצאי הדוח שהזמינה הממשלה בעקבות גל המחאה ב2011 הציג נותנים מדאיגים אודות כשל מערכות הרגולציה בשוק הפיננסי העסקי, לצד קשיחות רגולטורית בביוקרטיה הנהוגה במשרדי הממשלה בתחומי הנדלן היבוא ויצוא וכיוצא בהנה. הקוטביות בהתנהגות של המערכות הרגולטוריות בישראל דרשה בחינה מחודשת של מערכות החוק בישראל המשתיתות את מסגרות הפיקוח ובכוח שיש לרגולטורים. כלומר, בידי הממשלה לחוקק חוקים שיוכלו לשנות לבלי היכר את תפקודי הרגלוציות השונות בכל תחום ולנתב לפי זה את כוחות השוק והחברה לאפיקים אליה היא מתכוונת להגיע.

ואם במחאה חברתית עסקינן הרי שמערכות הרגולציה שאמורות לפקח על תקינות עסקית לצד תקינות ביוקרטית צריכות להיות מותאמות בסופו של דבר לצרכן הפרטי, זה הסובל מהעושק שלפי דבריו המדינה עושה כדי לפרנס עוד יותר את האלפיון העליון. אך לדידו הרגלטורים יושבים כל היום על כסא מנהלים ומתנדנדים אנה ואנה. אכן, לפי הדוח האחרון נקבע שיש לשנות בתכיפות מערכות רגולציות שונות ולווסת את המערכות הביוקטריות הקיימות על מנת שלא יווצר קושי ברכישת דירה,קושי ביצירת מקומות עבודה חדשים בפריפריה או יצירת פרויקטים של דיור חדשים במקומות נוספים ברחבי הארץ. אין אנו צריכים להגיע למצב בו כל פעם עובד קבלן שוכר עורך דין דיני עבודה על מנת לתבוע את זכויותיו


איך הגענו לחוסר איזון רגולטורי?
על מנת לענות על שאלה מהותית זו ישבו על המדוכה או אם תרצו על כסא מנהלים מיטב בכירי המחקר והפיתוח של מדיניות חוק ומשפט בישראל.

המשך מאמר